Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.h2kgroup.sk/eshop

H2K Group, s.r.o., Záhorácka 4/60, Malacky 901 01, Slovenská republika
Zákazník
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:
Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:
Názov:
Dátum zakúpenia:
Príslušenstvo:
Popis Závady:

______________________________________________________________________________
Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:
□Výmena tovaru    □ Oprava tovaru    □ Vrátenie peňazí    □ Zľava z kúpnej ceny    □Iné……………………………………………………..
V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:


V ……………………………… dňa: ………………………………………………………..
Podpis zákazníka